Metropolitní zdravotnický servis, p.o.

Metropolitní zdravotnický servis, p.o.

Poskytujeme servisní služby v rámci metropolitního zdravotnictví a zajišťujeme koordinaci péče o duševní zdraví a zdravotní prevenci.

Více info

Seminář Děti a duševní zdraví - výstupy ze semináře

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

na základě Vaší registrace nebo aktivní účasti na semináři Děti a duševní zdraví, který proběhl 12.5.2022 na Staroměstské radnici, zasíláme výstupy ze semináře.  

Na odkazu níže naleznete audiozáznam, videozáznam, prezentace, fotografie ze semináře a další dokumenty jako jsou odkazy na služby, programy, projekty či letáky. Materiály jsou uložené na „Ulož.to“ s možností bezplatného stažení v pomalejším režimu. Tímto se omlouváme za ne zcela komfortní cloudové služby. Na nových webových stránkách Metropolitního zdravotnického servisu, p.o. aktuálně pracujeme. 

 Uloz.to: 

https://uloz.to/folder/BCp5ZpQ597ZG#!ZJZlBGR2ZGt5ZGN1MQIuAQWzLGH3MRqnAmynDHgDFUEWrJWyMt== 

Heslo: MZS2022 

YouTube – odkazy na jednotlivé bloky: 

Úvod: https://youtu.be/k8EWYh90BQw 

První blok: https://youtu.be/jPEfvRHjuOA 

Vzniká nový multidisciplinární a multikulturní tým věnující se duševnímu zdraví uprchlíků z Ukrajiny

Metropolitní zdravotnický servis, p.o. rozbíhá spolu se třemi etablovanými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb inovativní tým, který bude složený převážně z ukrajinských odborníků na duševní zdraví a bude poskytovat komplexní psychosociální podporu. Společně ho budou provozovat Green Doors, Fokus Praha a AMIGA – Agency for Migration and Adaptation. MZS projekt koordinuje a odborně garantuje. Projekt podpořil Magistrát hl. m. Prahy.

Vznikající multidisciplinární tým bude poskytovat služby zejména dětem a ženám, které uprchly před válkou z Ukrajiny a našly dočasné útočiště v hlavním městě. Specializovaná podpora bude zajištěná v oblasti duševního zdraví, traumat ze ztráty blízkého či domova, úzkosti nebo pocitu bezmoci a bezvýchodnosti. Poskytuje pomoc těm, kteří se setkají s nějakou formou zneužití, potřebují podporu při zvládání duševní nemoci, ale i lidem, kteří se potřebují vyznat v nové životní situaci v novém sociokulturním prostředí.

Projekt umožní vyhledávat jednotlivce i rodiny, které propadávají systémem humanitární pomoci, a bude jim nabízet dlouhodobější specializovanou podporu v jejich jazyce, což je v pomáhajících profesích zásadní. Zároveň nabídne ukrajinským terapeutům a dalším expertům, kteří sami prchají před válkou, možnost uplatnit své profesní dovednosti při pomoci krajanům.

Tiskovou zprávu k projektu najdete zde: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_praze_vznika_multidisciplinarni_tym.html?fbclid=IwAR1qFATTRYuaT32gfTbVZSZt7_Detvhx7e1z-prOqRig_jw01PomK2t2vU0

Tiskovou konferenci, na které byl projekt představen, můžete shlédnout zde: https://youtu.be/75r56JXrQpk