Metropolitní očkovací centrum skončilo svůj provoz

S ohledem na stále rostoucí proočkovanost populace v Praze i celé České republice se v průběhu měsíce září postupně utlumují a následně ruší velká očkovací centra mimo zdravotnická zařízení. Mezi ně patří také Metropolitní očkovací centrum v Kongresovém centru Praha, které ukončí provoz pod hlavičkou hlavního města v pátek 17. září 2021. Očkování v Kongresovém centru bude dále pokračovat pod společností Medicon a.s.

 

         Od oficiálního spuštění provozu dne 6. dubna 2021 až do dnešního dne zdravotníci v Metropolitním očkovacím centru na Vyšehradě aplikovali přes 200 tisíc vakcín. Na září byl však již dlouhodobě naplánován postupný útlum a ukončení fungování centra. Od 1. září 2021 Metropolitní očkovací centrum fungovalo ve zkráceném režimu – ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin, a to jak pro objednané, tak i pro neregistrované zájemce o očkování. Od stejného data je také informační linka Metropolitního očkovacího centra v provozu od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 15:00 hodin. Lidé, kteří si objednali termíny po 17. září, byli telefonicky přeobjednáni na jiný termín. Zájemci o očkování se mohou registrovat do jiných očkovacích míst, která budou nadále fungovat například v nemocnicích, menších očkovacích místech nebo u praktických lékařů. Seznam aktuálních očkovacích center vždy najdete na webu: ockoreport.uzsis.cz. Zde si také můžete vyfiltrovat očkovací místa, která očkují bez předchozí registrace nebo ta, která očkují Vámi preferovanou očkovací látkou. K datu 17. září 2021 Metropolitní očkovací centrum, které bylo zřízeno hlavním městem Prahou a provozováno Metropolitním zdravotnickým servisem, skončilo. Po společné domluvě však v menším rozsahu a na jiném místě očkovací centrum v Kongresovém centru Praha je zachováno, nikoliv však již pod hlavním městem Prahou. 20. září přešlo očkovací místo v Kongresovém centru Praha pod společnost Medicon a.s., která jej bude dále zajišťovat. Přesunula se do protilehlého rohu budovy Kongresového centra vchod č. 8, a i nadále bude očkovat dospělé i děti starší 12 let, stejně tak jako neregistrované zájemce o očkování. Předpokládaná kapacita je cca 300–500 klientů denně.