Archiv novinek

Seminář Děti a duševní zdraví - výstupy ze semináře

28.06.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

na základě Vaší registrace nebo aktivní účasti na semináři Děti a duševní zdraví, který proběhl 12.5.2022 na Staroměstské radnici, zasíláme výstupy ze semináře.  

Na odkazu níže naleznete audiozáznam, videozáznam, prezentace, fotografie ze semináře a další dokumenty jako jsou odkazy na služby, programy, projekty či letáky. Materiály jsou uložené na „Ulož.to“ s možností bezplatného stažení v pomalejším režimu. Tímto se omlouváme za ne zcela komfortní cloudové služby. Na nových webových stránkách Metropolitního zdravotnického servisu, p.o. aktuálně pracujeme. 

 Uloz.to: 

https://uloz.to/folder/BCp5ZpQ597ZG#!ZJZlBGR2ZGt5ZGN1MQIuAQWzLGH3MRqnAmynDHgDFUEWrJWyMt== 

Heslo: MZS2022 

YouTube – odkazy na jednotlivé bloky: 

Úvod: https://youtu.be/k8EWYh90BQw 

První blok: https://youtu.be/jPEfvRHjuOA 

Vzniká nový multidisciplinární a multikulturní tým věnující se duševnímu zdraví uprchlíků z Ukrajiny

01.06.2022

Metropolitní zdravotnický servis, p.o. rozbíhá spolu se třemi etablovanými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb inovativní tým, který bude složený převážně z ukrajinských odborníků na duševní zdraví a bude poskytovat komplexní psychosociální podporu. Společně ho budou provozovat Green Doors, Fokus Praha a AMIGA – Agency for Migration and Adaptation. MZS projekt koordinuje a odborně garantuje. Projekt podpořil Magistrát hl. m. Prahy.

Vznikající multidisciplinární tým bude poskytovat služby zejména dětem a ženám, které uprchly před válkou z Ukrajiny a našly dočasné útočiště v hlavním městě. Specializovaná podpora bude zajištěná v oblasti duševního zdraví, traumat ze ztráty blízkého či domova, úzkosti nebo pocitu bezmoci a bezvýchodnosti. Poskytuje pomoc těm, kteří se setkají s nějakou formou zneužití, potřebují podporu při zvládání duševní nemoci, ale i lidem, kteří se potřebují vyznat v nové životní situaci v novém sociokulturním prostředí.

Projekt umožní vyhledávat jednotlivce i rodiny, které propadávají systémem humanitární pomoci, a bude jim nabízet dlouhodobější specializovanou podporu v jejich jazyce, což je v pomáhajících profesích zásadní. Zároveň nabídne ukrajinským terapeutům a dalším expertům, kteří sami prchají před válkou, možnost uplatnit své profesní dovednosti při pomoci krajanům.

Tiskovou zprávu k projektu najdete zde: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_praze_vznika_multidisciplinarni_tym.html?fbclid=IwAR1qFATTRYuaT32gfTbVZSZt7_Detvhx7e1z-prOqRig_jw01PomK2t2vU0

Tiskovou konferenci, na které byl projekt představen, můžete shlédnout zde: https://youtu.be/75r56JXrQpk

Enormní zájem o seminář zaměřený na děti a duševní zdraví

Enormní zájem o seminář zaměřený na děti a duševní zdraví

13.05.2022

Na Staroměstské radnici v Praze se ve čtvrtek 12. května 2022 konal seminář k tématu péče o duševní zdraví dětí pod záštitou radní hl. m. Prahy Mileny Johnové, a to v rámci Evropského týdne pro duševní zdraví. Setkání přivedlo ke společné diskusi profesionály z různých oblastí a přináší mnoho inspirací a dobré praxe pro vytváření potřebné sítě služeb v oblasti podpory dětského duševního zdraví v regionech. Současně akce upozorňuje i na chybějící služby v komunitě a v oblasti prevence a ukázala nutnost meziresortní spolupráce.

Děti a duševní zdraví, slovní spojení, které v posledním období ve společnosti silně rezonuje. S důsledky zhoršeného duševního zdraví v souvislosti s šířením covid-19 a s tím spojenými restrikcemi se mnohé děti a dospívající potýkají dodnes. Výrazně narůstají poruchy soustředění, zvyšuje se míra konzumace alkoholu, narůstají i počty úzkostných stavů, deprese, sebepoškozování i sebevražd. Válka na Ukrajině a příliv uprchlíků do České republiky může mít za následek další zhoršování duševního zdraví jak u dětí, tak u dospělé populace. V souvislosti s dramatickými společenskými událostmi se více než kdy jindy ukazuje, nakolik je zásadní věnovat pozornost péči o duševní zdraví, a jak je důležité vytvářet efektivní a funkční systém péče.

„Již dlouhou dobu si uvědomuji, jak je téma duševního zdraví dětí a mladých lidí závažné a silné – a jaké rezervy Praha i další kraje mají v rozvoji sítě potřebných služeb. Hlavní město se rozvoji meziresortní spolupráce v této oblasti věnuje, vznikají již první týmy, téma patří mezi naše priority. Obrovský zájem o seminář nám ukázal potřebu všech zúčastněných stran intenzivně se podílet na vytváření chybějících služeb i spolupráce,“ uvedla v úvodu semináře radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Cílem semináře je soustředit pozornost na téma duševního zdraví dětí a mladistvých, představit programy, které přinášejí potřebné změny v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících a spoluvytvářejí efektivní a funkční systém podpory bez ohledu na resort. Mohly se tak představit různé služby – od prevence až po řešení krizových situací.

Velmi bychom si přáli, aby široká škála prezentovaných služeb inspirovala zúčastněné v tom, aby se tématu věnovali, našli si způsoby práce a metody, které se ukazují jako efektivní. Jedná se zejména o programy multidisciplinární, které propojují resorty školství, sociálních a zdravotních služeb a jsou dostupné v komunitě, co nejblíže dětem, rodičům a školám,“ řekl Pavel Novák, ředitel Metropolitního zdravotnického servisu (MZS) a regionální koordinátor reformy péče o duševní zdraví.

 „V našich službách vidíme již druhý rok nárůst počtu dětí, které jsou ohrožené v oblasti duševního zdraví. Oproti dospělým lidem s duševním onemocněním jde u dětí do popředí práce s celým rodinným systémem, jehož nefunkčnost nebo oslabení významně promlouvá do vzniku potíží. Funkční systém podpory stojí na spolupráci mezi jednotlivými aktéry, kterými jsou rodina škola – sociální a zdravotní systém podpory a prevence. To jsou úplně jiné světy, které si často nerozumí.  Navíc čím více aktérů, tím je důležitější, aby podporu někdo koordinoval,“ prohlásila Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání, a doplnila: „Největší aktuální výzvou je tedy zavést multidisciplinární koordinovaný přístup zaměřený na posilování toho co funguje, edukaci rodiny i klientů, včasný záchyt potíží a nepsychiatrizující postoj všech odborníků. Pokud teď nic neuděláme, budeme negativní dopady na děti v oblasti duševního zdraví řešit hluboko v jejich dospělosti a bude to o dost dražší než investice do prevence.“

Psychoterapeutka Masha Volynsky představila účastníkům aktuální projekt MZS – Multidisciplinární tým, jež bude zajišťovat psychosociální podporu pro uprchlíky z Ukrajiny u nejzranitelnějších skupin, tedy u žen a dětí, které propadají stávajícím systémem krizových intervencí a hrozí jim dlouhodobé psychické problémy nebo posttraumatická porucha.

„Děti, i když neztratily někoho blízkého ve válce, mohou stejně prožívat trauma ztráty domova, národní identity, schopnosti se snadno domluvit a rozumět okolí. S projevy traumat a stresu budou pomáhat ukrajinsky a rusky mluvící specialisté v dětské psychologii, z nichž mnoho také nyní přišlo z Ukrajiny. Zde je zásadní aktivní spolupráce škol a dalších institucí s těmito specialisty a jejich ochota poskytnout ukrajinským dětem v některých případech speciální péči,“ uvedla koordinátorka týmu Masha Volynsky.

Setkání je součástí reformy péče o duševní zdraví a navazuje na dvouletou práci pracovní skupiny pro Prahu a střední Čechy. V rámci pilotních projektů již vznikla tři Centra duševního zdraví pro děti, v Praze a Středočeském kraji jsou dosud pouze dvě. Současná praxe ukazuje nutnost rozvoje těchto center ve všech regionech ČR, a tedy násobné navýšení jejich počtu.

Širokou škálu odborníků na semináři doplňují příspěvky dětí a mladých lidí, kteří sdíleli své příběhy a komentovali prezentovaná témata. Semináře se zúčastní přes 120 pracovníků z řad poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, pedagogů základních a středních škol i zástupců veřejné správy z Prahy a Středočeského kraje. Akci organizuje ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy Metropolitní zdravotnický servis, do jehož náplně patří rozvoj služeb v oblasti duševního zdraví v Praze.

Kontakt pro média:

Mgr. Jarmila Neumannová,

Metropolitní zdravotnický servis, p.o.

jneumannova@outlook.cz; 774 894 848

Pozvánka na seminář Děti a duševní zdraví

Pozvánka na seminář Děti a duševní zdraví

19.04.2022

Zveme vás na seminář k tématu péče o duševní zdraví dětí, který se koná ve čtvrtek 12. května 2022 od 10:00 do 16:15 na Staroměstské radnici v Praze (Staroměstské nám. 1/3, Praha 1). Seminář se koná pod záštitou radní hlavního města Prahy Mileny Johnové v rámci Evropského týdne pro duševní zdraví.

Na semináři budou prezentovány programy, které přinášejí potřebné změny v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících a spoluvytvářejí efektivní a funkční systém podpory. Setkání je zaměřeno na Prahu a Středočeský kraj.

Svou činnost představí zástupci multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti, bude prezentována dobrá praxe pro vytváření potřebné sítě v oblasti duševního zdraví dětí v regionech, prostor bude věnován také nadresortní spolupráci. Seminář je určen pro poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb, pedagogy ze základních a středních škol a také pracovníky veřejné správy. Účast na semináři je zdarma.

Z důvodu omezené kapacity sálu prosíme o Vaši registraci na tomto odkazu:


MZS p.o. podporuje aktivní zálohy Armády ČR

04.03.2022

Naše organizace podporuje Aktivní zálohy Armády ČR a jsme hrdí, že náš zaměstnanec působí v této ozbrojené složce.  

Metropolitní očkovací centrum skončilo svůj provoz

Metropolitní očkovací centrum skončilo svůj provoz

09.11.2021
V Očkovacím autobuse dostalo vakcínu 1 200 lidí

V Očkovacím autobuse dostalo vakcínu 1 200 lidí

09.11.2021
Poděkování

Poděkování

14.04.2021

Nepříznivá pandemická situace, která nastala v roce 2020 a přetrvává dodnes, přinesla mnoho negativního, ale my nezapomínáme ani na pozitivní přístup a ochotu lidí pomáhat. 

Metropolitní očkovací centrum spustilo 6. dubna 2021 očkování pro veřejnost

Metropolitní očkovací centrum spustilo 6. dubna 2021 očkování pro veřejnost

13.04.2021

Oficiálnímu zahájení předcházel testovací provoz, který byl odstartován 22. března 2021. Spuštění testovacího provozu se zúčastnili ho primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, radní pro zdravotnictví a sociální politiku Milena Johnová, krajský koordinátor očkování Martin Ježek a předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP Miloš Růžička.  

Videa z bezbariérového Metropolitního očkovacího centra

Videa z bezbariérového Metropolitního očkovacího centra

31.03.2021

Podívejte se, jak probíhá očkování v Metropolitním očkovacím centru a jak je zajištěno očkování pro osoby s handicapem.